Децата от детска работилница „КРЕАТИВНОСТ“ са направили чудно семейство Моркови. Те си имат  татко Морков, мама