Показваме ви чароните котета с големи ботуши, направени от децата, които посещават заниманията в „Детската къща“