Kids from from kids’ center Step, Sofia, have created these lovely hens.

Кокошките са направени от децата, които посещават детски център “СТЪПЧИЦА” гр. София.