Snowman in a shoebox – source: Atelie HB

Показваме ви идеята на “Ателие HB” за направа на снежен човек в кутия от обувки.

 see more: