Чудесни маски, направени от децата от група „Светулка“ от детска градина „Слънце“ в гр. Кюстендил и тяхната учителка Емилия Кръстева.

see more: