Тези красиви венци са създадени от децата от арт клуб „Вълшебства“, ръководен от госпожа Г. Дингиева.

Децата са от 3 и 4 клас в основно училище Христо Ботев в гр. Съединение.

  

 see more: