Показваме ви още една чудесна идея, направени от децата, който посещават детски център “Стъпчица” кв. Лозенец, в София.

see more: