Вкусни личица, направени от децата, които посещават  Детската къща (гр.Варна).

see more: