Тези „ловци на сънища“ са направени от децата, който посещават детската работилница „Сръчко“, гр. Пазарджик