Nature Craft: Foliage Faces

Цветни лица, направени от децата, които посещават  Детската къща (гр.Варна).


34

вижте още:

Fresh Flowers Crafts