1Тези ПОП-ЪП Интериори са направени от децата, който посещават ” Детска Архитектурна Работилница” в гр. София с тяхната преподавателка арх. Магдалина Ръжева.
Pop Up InteriorPop Up InteriorPop Up InteriorPop Up InteriorPop Up Interior

вижте още:

pop-up