1 Вижте видеото:

За да си направите тези пликове за писма имате нужда от един квадратен лист.

Envelope - origami

Ето как само с няколко прости прегъвки се прави плика за писмо:

Envelope - origami

Единственото на което трябва да обърнете внимание при стъпка 4 и 5 – прегъвките да започват от една и съща височина ( маркирали сме го с черна пунктирана линия) 
 От вас зависи как ще украсите своят плик:)

see more:advent calendar