Картинки от пластилин и семена в капачка

 Това са картините от пластилин и семена на  децата от 3 клас в ОУ“Св.Климент Охридски“ гр. Павликени, обл. Велико Търново и тяхната учителка Еми Великова. 

Имате нужда от:

празни пластмасови капаци, пластилин и различни по големина и цвят семена.

2

3


4

5

 Вижте още:

beans kids crafts