Untitled-1

 

Показваме ви нашата нова игра. Оказа се доста забавна.

Открий двете еднакви половинки на всеки кръг. Когато играта стане лесна, може да напрaвите от половинките – четвъртинки.

Untitled-4

 

Ние използвахме различни цветни картони. Очертахме ги с различни по големина стъклени чаши.

Untitled-5

Untitled-3

7

Untitled-2