cover
1

Очертайте върху кафяв картон детска ръка. От долната страна оставете по две ленти. От двата края на лентите направете два срещуположни прореза ( А и В).4

Прегънете на две малки цветни листчета и от тях изрежете сърца и листа.

Дърво от детска ръка

Залепете върху шаблона на ръката.

Дърво от детска ръка

Накрая вкарайте двата прореза един в друг, за да се оформи поставката, която ще държи дървото изправено.

Дърво от детска ръка Дърво от детска ръка

 Вижте още идеи в КРОКОТАК:

tree kids crafts