1

Показваме ви чароните котета с големи ботуши, направени от децата, които посещават заниманията в „Детската къща“ гр. Варна.

2

Имате нужда от:

  • коркова тапа
  • две кечки за зъби
  • картонче, от което да изрежете ботушите
  • парче прежда
  • карфица с топче 
  • малко парче корда – за извитите мустаци

4

7

   вижте още:

cat kids crafts