1

2

Състезанията  с охлюви са любимата игра на моите деца след продължителните дъждове тази пролет. Дворът се пълни с охлюви – малки, големи и още по-големи.

3

29Начертава се с тебешир кръг и се подреждат зелени листенца отколо него за „примамка“ на охлювите. И тъй като, никога не се знае в коя посока ще тръгнат тези не толкова бързи създания се поставят в центъра на кръга. Охлювът, който пръв достигне до кръга,  е победител.1

Може да им поставите и надписи, за да не ги объркате или просто да ги маркитате с тебешир.

3интересно – по черупката може да се познае кой охлюв е по-голям. Всеки пръстен по черупката на охлюва, означава ново нарастване. Това е така, защото охлювът расте вътре в черупката си, така че тя нараства откъм края, при което се получават нови пръстени.

 Вижте още идеи с охлюви: