Червената шапчица – куклен театър за малки пръсти:)

Детска къща ( гр Варна, ул. Иван Вазов 26) е нашето ново интернет откритие!

Показваме ви едно от техните занимания за деца – куклен театър за малки пръсти по една от най-разказвaните детски приказки – Червената шапчица.

4

Тук можете да свалите PDF-файл с кукли за пръсти и “сценичен декор” по приказката Червената шапчица. Принтирайте на картон: първа страница едностранно, а втора и трета – двустранно.

Червената шапчица – куклен театър за малки пръсти:)

Децата ще се забавляват да оцветяват героите, гората и къщата на бабата и да изрежат куклите по контурите. Помогнете им, като прегънете означените пунктири и изрежете с макетно ножче дупките за пръсти и напречния отвор в леглото на бабата… От тук ще се провре вълка, за да си легне в леглото, преоблечен в бабините дрехи или пък да пресрещне Червената шапчица в гората .. прочетете цялата статия

5