Грамота за най-добрата майка на света.

Дава се на …………………………………………..

призната за най-добрата  майка на света, която децата някога са имали!

майка на …………………………………………..

дата:  8 март

Разпечатайте в два варианта: черно – бял и цветен ( PDF)

занимания за деца за 8 март, картинки за оцветяване