Това е нашият снежен човек. Самата аз имах малко забележки от крайния резултат  (много е лек и се нуждае от застопоряване:), но пък децата много го харесаха. Сега стои на пост на терасата:)

Прави се от пластмасови чашки с телбод. За всяка топка имате нужда от около 100 чашки. Може да използвате и употребявани и след това измити (без това ще се изхвърлят).

Ако се използват различен размер чашки – ще се получат и различен размер топки.  С които, може да стане още по-красив снежния човек.

С телбода захващате всяка чашка една към друга, като гледате това да е по-навътре в самите чашки – иначе има възможност да се спукат.

Става много лесно – самата форма си се получава от самосебе си. Не е задължително всяка чашка да е захваната от три страни – ако следите това, по някое време ще започнат да се огъват.

Важно за самата стабилност на снежният човек е да не завършавате топките, а да ги оставите леко отворени. Така едната ще може стабилно да стои на земята, а другата да се захване за нея.

А това е Снежният човек на Ивелина Милева, правен за детската градина.

plastic-bottles