Това е идеята на Ани (www. aneto.wordpress.com) за да си направите елхичка от две квадратни парчета плат и четири тигела на шевната машината:) Тъй като е много лесно, би могло и на ръка да се зашият парченцата плат едно за друго.