Имате нужда от 4 различни по цвят, но еднакви по дебелина конци. Не забравяйте, че колкото са по-тънки конците, толкова по-трудно ще оплетете гривната.

Това занимание е подходящо за деца на д 7-8 години, независимо че сме показали най-простия начин.

От всеки цвят имате нужда от по 50-60 см дължина. На безопасна игла ги завържете и закачете на удобно за работа място.

На тази снимка сме показали как точно се плете гривната. С всяка първа нишка последователно се завръзват всичките цветове, след което тя се поставя накрая на редичката. Започва се с първата от реда нова нишка и отново се завръзва с всичките цветове, последователно.

След като сте плели малко,  тя започва да се завива, което не трябва да ви плаши. Когато сте напълно готови, я намокрете и с ютия изгладете, за да се изправи.