Баба Марта, мартенички от хартия

1.  Кукли за театър

За да си направите подобни куклички, имате нужда от един лист А4, нагънат на хармоника по тясната си страна. Пристегнете в средната част с тиксо и разперете от двете страни. Допълнително залепете глава и сложете ръце. Нарисувайте очи и уста.

Баба Марта, мартенички от хартия

2. Лесни мартенички

Нагънете един лист А4 по тясната му част на хармоника. Прегънете по средата и завържете с конец.

Баба Марта, мартенички от хартия

Баба Марта, мартенички от хартия

3. Големи цветни топки

Всяка топка се прави от по два листа А4, нагънати на хармоника. Прегънати са  на две, захванати по средата.  С  лепило са залепени краищата, за да се получи пълен кръг.

Вижте още идеи за баба Марта: