… и празни ролки от тоалетна хартия:)

1.Малки и прекрасни цветни ябълки!

Използвани материали: празни ролки от тоалетна хартия, тишу хартия, метални нишки – чистачки за лули и очички за апликация.

2. Есенна гора

Използвани материали: празни ролки от тоалетна хартия, картонени чинийки, лепило и тишу хартия.

Овийте празната ролка с парче кафяво тишу. Хартията е толкова универсална:), че дори не се налага да се лепи… просто я намачкайте добре с ръка, след като облечете стеблото.

Накъсайте на малки парченца различни цветове тишу хартия. С разредено лепило Ц 200 и четка покрийте цялата картонена чинийка. След като изсъхне, направете два прореза, с който чинийката да се захване за стеблото и вашето дърво е готово.