Извадихме старите сандали… и се оказаха вече малки:)

Затова пък си украсихме  дървото  с „цъфнали налъми“:)