Shadow

Първо, направете очертания на сянката на децата и след това, ги оставете да си нарисуват в нея портрет/автопортрет.

Ние малко позакъсняхме с времето (беше след 2 часа и слънцето доста скъси сенките ни), но се получиха доста красиви портрети.
Shadow2

Имате нужда само от деца и кутийка тебешири.