moliv

Можете ли  да нарисувате  звезда и плик за писма, без да отделяте молива от листа? Покажете на вашето дете как става това и го оставете само да го повтори:)   принт вариант