tangram

Покрай работата си откривам всеизвестни неща, които май само аз не знам:).  Едно от тях е танграма.

Танграм е много древна китайска логическа игра, вид главоблъсканица за подреждане. Състои се от 7 плочки, наречени тани, които при подходящо нареждане образуват квадрат.

Целта на играта е да се наредят различни фигури, които са зададени като модел.Трябва да се използват всичките седем плочки и то така, че да не се застъпват.

Малките деца, когато гледат оцветените модели,  могат с наша помощ да подреждат тези фигури.

Разпечатайте плочките от тук и ги оцветете, като спазвате  цветовете. След това ги подлепете на картон със  сухо лепило ( за да не се деформира хартията). Накрая, изрежете всичките 7 части.

Модели, цветни и черно-бели има на следващите страници на този документ. Дори и да нямате цветен принтер, можете сами да ги оцветите, както съм направила аз.

Това упражнение развива умението на детето да получава образи от дадена геометрична форма и  да композира геометрични фигури по образец.

experiments for kids