Това се едни от вечните детски  игри. Но винаги се налага предварително да си подготвим лист. В КРОКОТАК сме направили готови листове с точки и мрежи. Трябва само да ги разпечатате и да започнете игра.

морски шахМОРСКИ ШАХ

Играе се с 2 човека, които се редуват. Всеки записва своя знак ( X или О) в едно от квадратчетата.
Целта е да се подредят три знака хоризонтално, вертикално или по диагонал. Който успее пръв да го направи печели играта. Разпечатай от ТУК.

ИГРА НА ТОЧКИ И ЧЕРТИЧКИточки и чертички

Играе се от 2 души, които трябва да имат два различни цвята флумастри. Всеки има право да съедени две точки. Редуват се. Целта е да се направи квадратче. Който затвори квадратче – пише буквата си в него. Печели този, който има най-много квадрати с неговия знак.

Разпечатай от ТУК.

тик-так-тоеТИК-ТАК-ТОЕ

Играта се играе с двама играчи, които се редуват един след друг да поставят картите в празните квадратчета. Целта на играта “Тик-Так-Тое” е да подредиш 3 еднакви карти в една линия, колона или диагонал. Победител е този играч, които първи подреди по този начин картите.Разпечатай от ТУК.