tree

За  това  дърво, имате нужда от една детска ръчичка и няколко листа с цветни етикети. Първо, очертайте детската ръчичка и оставете детето само да я оцвети. След което му дайте  етикетчетата  да ги залепи по клоните.

Това е една изключително лесна апликация и може да забавлява и най-малките дечица.

_hand