Поля Генчева и  децата от ІІІ гр ОДЗ №6 „Незабравка“ гр. Плевен отново ни изненада с тези