Това са модели, правени с купен, домашен пластелин и солено тесто, втвърдяваща се на въздуха глина или гипс:

домашен пластилин Пчелички pl8pl9pl10pl11pl12pl13pl14pl15pl16pl26 pl7pl6pl5pl4pl3pl2