Native American Indian – this is the joint work of the kids from Neofit Rilski secondary school, Dolna Banya, and their teacher Angelina Kioseva.

Индианец от листа – Показваме ви колективната работа на децата от  СУ “Неофит Рилски” гр. Долна баня и тяхната учителка Ангелина Кьосева.

see more: