1
2

  •  Навийте на фуния един жълт лист хартия.
  • Залепете.
  • Изрежете долната част, така че конустът да може да стои изправен.
  • Върху останалото триъгълно парче нарисувайте главата на жирафа.

3

 Вижте как се рисува лесно глава на жираф.

4

 Накъсайте на малки парченца кафява хартия и я залепете върху жълтия конус.

6  Залепете върху конусът вече нарисуваната глава.

Вижте още:

crafts with paper cone