cover

We are very excited to share our news – a teeny tiny, but very special song – the Bulgarian Alphabet Song is here heart emoticon with a pilot short movie and the kids of Young Bulgarian Voices New York!

В предчувствие на най-светлия и най-български праздник – 24 ти май, с огромна радост споделяме една малка, но много специална нова песен – Песничката за азбуката heart emoticon и пилотното и филмче с децата наYoung Bulgarian Voices NY |

9project concept – Meglena Zapreva / концепция на проекта – Меглена Запрева

text and music –Vlada Tomova / текст и музика на песента -Влада Томова

5
alphabet

Print the letters on coloured paper sheets and let children paint them. It’s easy and very beautiful when put together.

Разпечатайте буквите на листове от цветна хартия. Децата ги оцветяват. Лесно и много красиво, когато се съберат в  общ проект.

6

3

 see also:

cyrilic