Идеята е на Ели, която ни подари това малко агънце, направно от жълъд, прежда и клечки за зъби.

Главата е от жълъд, на който под шапчицата са залепени уши.

Тялото е от намачкан на топка парче вестник, увит с бяла прежда.

Крачетата са от клечки за зъби и мъниста.