Може да покажете на децата как да си рисуват сами овца.

Принт вариантът е с достатъчно място децата да рисуват на същия лист, като гледат от модела.