Цветя от хартия, изпратени ни от Виолета Василева от ОДЗ „Пролет“ гр.Севлиево. Специално я помолихме да снима начинът, по който са направени:

Изрежете от цветни листове с различна големина цветчета. Добре е листенцата да са с остри връхчета, за да може с ножицата да подгънете  крайщата им.

Залепете ги едно за друго, като гледате да са подредени по големина.

Честит празник на всички с цветни имена!