Апликацията „Морско дъно“ ни изпратиха децата и госпожите от трета група на ЦДГ 12”Пинокио” гр. Варна. Идеята за нея са взели от книжката на М.Георгиева -“Пътешествието на патето Еми”. За големината на кръгчетата са използвали размера на един железен  лев (няма проблем и ако са  по-големи).

След като са очертани цветните кръговете, е добре някой възрастен  да ги изреже, защото това е прекалено сложно за малките детски ръчички.