leaf

Апликация за най-малките.

Предварително залепете стеблото и клоните на дървото от кафява хартия. Заедно с детето, накъсайте цветни листове (нарежете ги предварително на по-тънки ленти, за да може по-лесно детето да къса).

Сложете лепило (Ц 200) там където е короната на дървото и отдолу под него. Оставете детето само да поръси  цветните листчета. Притиснете ги силно, за да се залепят добре.