pisane5Писането е свързано с фината моторика на човека и затова още в предучилищна възраст, а и по-рано децата започват да се тренират с най-различни упражнения за нейното развитие. За да се научи по-лесно детето да пише, е добре да има изградени навици за това. Ние възрастните вече сме забравили, но за детската ръчичка не е толкова лесно да държи дълго време химикал (четка или молив), да чертае прави, начупени или заоблени линии, да спазва очертания. Едва когато се научи да си контролира пръстите, детето с лекота ще се справя и с изписането на по-сложните букви и числа. Ще може по-дълго време да се концентрира, без да се преуморява.

СЪЕДИНИ ТОЧКИТЕ от 1 до 20

СЪЕДИНИ ТОЧКИТЕ от 1 до 10

ЗРИТЕЛНО- МОТОРНА КОРДИНАЦИЯ

СЪЕДИНЯВАНЕ НА ТОЧКИ

СИМЕТРИЯ – рисуване

ПО ПУНКТИР – повтаряне

ДОРИСУВАНЕ на картинки

Много интересна статия за фината моторика при децата.