SCRATCHING-ART-Technique

Тази техника се нарича рисуване с изстъргване. Първо трябва да си подготвите „дъската“ от която ще изстъргвате.

  1. Покрийте един лист (по-добре картон) плътно с маслени (восъчни) пастели.
  2. С черна темперна боичка нанесете 3 слоя. След всяко нанасяне изчакайте добре да изсъхне, преди да поставите следващият слой.
  3. Оставете листа да изсъхне много добре за няколко часа.
  4. С края на четката или с пръчица от сладолед изтържете вашата цветна рисунка.