kibri1

Трябва да преместите две клечки така, че от двата квадрата, показани на рисунката, да се получат  три квадрата.  принт вариант

 

 

 

kibri2

Трябва да преместите две клечки така, че от двата триъгълника, показани на рисунката, да се получат три триъгълника.  принт вариант

За да е по-лесно на детето, може да вземете истински клечки от кибрит и да изпробвате различни варианти. Това упражнение развива нагледно-схематичното и логическото мислене на детето.